Štěrkovny a pískovny
Výrobci drtí, štěrkopísků a písků všech frakcí. Jednotlivé provozovny z celé ČR.
Recyklované kamenivo
Mobilní i stabilní recyklační centra. Drcení a prodej recyklátů.
Ušlechtilá kamenická výroba
Obkladové a dlažební desky, schodišťové stupně. Údržba a renovace kamene.
Hrubá kamenická výroba
Dlažební kostky, dlažby, obrubníky, krajníky, staničníky, kámen pro zdivo  apod.
Stroje, náhradní díly
Technologické linky pro těžbu, zpracování a expedici kameniva. Kolové nakladače, manipulátory, demoliční stroje, stavební stroje.
Instituce, laboratoře
Certifikační orgány, zkušebny kamene a kameniva, poradenství ... .
Doprava
Dopravní firmy - doprava kameniva po celé ČR.

         Kámen Zbraslav, spol. s r.o.            M-SILNICE a.s.           KAMENOLOMY ČR s.r.o.         EUROVIA Kamenolomy, a. s.     Kámen a písek, spol. s r.o.      LB MINERALS, s.r.o.      
  COLAS CZ, a.s.       Českomoravský štěrk, a.s.        ZAPA beton a.s.       CEMEX Sand, k.s.           MORAVOSTAV Brno, a.s.           BÖGL a KRÝSL, k.s.
        Těžební unie s.r.o.            ARSM            ŽPSV a.s.          GRANITA s.r.o.        Ammann Asphalt GmbH organizační složka         Slezské kamenolomy a.s.